• Xử lý môi trường: Đang hiện 6/6 sản phẩm

BP - NAMI (KHOÁNG SỮA CHO TÔM)

CUNG CẤP KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG GIÚP TÔM LỘT VỎ
LỚN NHANH HẠN CHẾ MỀM VỎ

BP CLEAR A+ (MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC CAO...

MEN VI SINH XỬ LÝ CAO CẤP AO NUÔI TÔM, CÁ
BP Clear A+ men vi sinh cao cấp chuyên...

BP K+ (KHOÁNG TẠT BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT CHO TÔM)

Bổ sung đầy đủ khoáng chất thiết yếu cho tôm. Nhanh cứng vỏ nhanh sau 3 giờ.

BP MINE 7+ (KHOÁNG TẠT AO TÔM GÂY MÀU NƯỚC...

Bổ sung vi sinh vào môi trường ao nuôi, ổn định màu nước khoáng chất cho tôm, cứng vỏ sau...

BP POND (MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC, GÂY MÀU...

Làm sạch nước và đáy ao nuôi. Phân hủy nhanh khí độc H2S, NH3.

BP TOP (MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO TÔM)

Men vi sinh bào tử xử lý đáy vượt trội