29 / 4

2022

Hà Tĩnh: giải pháp phát triển giống thủy sản trên địa bàn tỉnh

Con giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của vụ nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, để tìm được nguồn giống chất lượng, khỏe mạnh, sạch bệnh đưa vào thả nuôi được bà con nuôi trồng thủy sản vô cùng quan tâm.

19 / 4

2022

Công cụ chẩn đoán mới bệnh đốm trắng cho tôm được cấp bằng sáng chế

Một công cụ chẩn đoán mới để phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) - một trong những mầm bệnh gây ra nhiều thiệt hại nhất cho ngành nuôi tôm - gần đây đã được cấp bằng sáng chế.

19 / 4

2022

Sông ngòi Việt ngày càng ít cá

Tôi là người thích đi câu, nhưng ngày càng câu được ít cá.
Tôi có sở thích hay đi phượt bụi, câu cá sông những lúc rảnh rỗi, hoặc sau những ngày làm việc mệt mỏi để xả stress. Mỗi lần đi như vậy, đa phần tôi đều câu được rất ít cá, có khi cả ngày chẳng được con nào. Tôi tự đặt câu hỏi: Sông ngòi của nước ta vốn dày đặc, là điều kiện vô cùng thuận...

01 / 4

2022

𝗖𝗮̀ 𝗠𝗮𝘂 𝗰𝗵𝘂̉ đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̉𝘆 𝘀𝗮̉𝗻

𝘊𝘩𝘶̉ 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘜𝘉𝘕𝘋 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘊𝘢̀ 𝘔𝘢𝘶 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘤𝘰́ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̆𝘯 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘢̣𝘰 𝘚𝘰̛̉ 𝘕𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘛𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶́ 𝘺 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯; 𝘛𝘩𝘦𝘰 đ𝘰́, 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘤𝘩𝘶̉ đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉𝘺 𝘴𝘢̉𝘯.

03 / 3

2022

Bình Định: sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 2 ước đạt 156 tấn

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, sản lượng thủy sản trong tháng 2 năm 2022 ước đạt 15.156 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 156 tấn (tôm thẻ chân trắng là 125 tấn).

01 / 3

2022

Hàn Quốc hỗ trợ dự án nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc (MOF) sẽ thúc đẩy dự án Hợp tác kỹ thuật năm thứ nhất để nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh phía Bắc tại Việt Nam thông qua vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).