keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "định nghĩa Bacillus-Subtilis?"

Bacillus Subtilis - vi sinh đơn dòng dạng bào tử

Bacillus subtilis, còn được gọi là trực khuẩn cỏ khô hoặc trực khuẩn cỏ, là một loại vi khuẩn gram...