keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "Pediococcus Acidilactici là gì ?"

Pediococcus Acidilactici - vi sinh don dong dang bao tu

Có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong toàn bộ hệ thống đường ruột của động vật nuôi...