keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "enzyme xu ly day ao"

ENZYME BLEND +1 BIOPRO (Enzyme tổng hợp xử lý đáy)

Phân hủy chất mùn hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm cá, làm sạch đáy ao nuôi. Loại...