keyword

  • Đang hiện 1/1 sản phẩm cho từ khoá "men vi sinh cat tao ao nuoi"

Men vi sinh cắt tảo dành cho thủy sản

Giúp phân hủy nhanh chất hữu cơ dư thừa và bùn đáy ao do phân tôm, xác tảo, thức ăn...